Visie op gezondheid

 

De 4 Natuurkwaliteiten is een visie zo oud als de mens hun samenleving baseerde op de seizoenen. Die kwaliteiten van de natuur werden toegepast om te overleven. Daar hoorde geneeskunde bij. Deze is (in Europa) verder uitgewerkt door de oude Grieken nog vóór het ontstaan van de reguliere geneeskunde. Reguliere en alternatieve geneeskunde (dus niet alternatieve geneeswijzen/genezers) zijn gebaseerd op dezelfde voorkennis en leggen voor hun professie ook dezelfde eed af; de Eed van Hippocrates. Voor de een is deze eed een symbool, voor mij een verbinding met allen die mij voor zijn gegaan en nog gaan komen én die dezelfde waarde voelen als de eed wordt afgelegd; een eed die zich inzet om gezondheid te bevorderen, waarbij de kwaliteit van het leven wordt gerespecteerd.

 

Natuur-Genees-Kunde zou je in deze 3 delen kunnen zien. Het is een beroep waarbij er kennis en vaardigheid is over medische termen en gezondheidszorg. Natuur staat voorop en staat ook daadwerkelijk voor het verschil in visie, een verschil in uitgangspunt en verschil in het onderzoeken van een gezondheidsprobleem, verschil in behandelwijzen en volwaardige geneesmiddelen. Er wordt niet uitgegaan van een ziekte als één los deel, maar van de volledigheid van de mens. Dat de onbalans die de klacht voortbrengt deel uitmaakt van het beeld over de patiënt en dat die mens dus gezien wordt in zijn onvermogen tot gezonde keuzes is een fundamenteel verschil. Je kunt alleen bewustere keuzes maken als je gezond genoeg bent. Hierop is de intentie van de therapie ook gebaseerd. Er is dan ook geen schuld bij ziek zijn, je doet het niet fout, je bent niet minder en ook niet dom. Met de juiste therapie wordt je bewuster en sterker en daarmee ga jij ook de dingen anders zien en doen omdát je minder belemmerd bent. Het is niet alleen je leefstijl aanpassen of een kuur doen en dan verwachten dat het opeens goed komt. Een klacht heeft een aanloop een lange tijd om tot uiting te komen. In de therapie moet er dus ook veel aandacht zijn om die weg terug te bewandelen. Jij hebt tijd nodig om te helen.

 

Natuurgeneeskunde is de oude zienswijze van geneeskunst die je ook herkent in andere oude en traditionele vormen van geneeskunde over de hele wereld. Het is meer dan alleen een pilletje voor je lichaam, het is een visie voor alles in je leven en zelfs de omgeving die jij om jezelf heen schept. je geneest niet alleen de cel, maar ook de functie in het geheel. Een geneesmiddel als geheel en niet één werkzaam stofje. Jij als geheel. 

 

 

 

Wat zijn natuurkwaliteiten?  

 

Natuurkwaliteiten geven inzage in het temperament van de mens én van de kruiden of een therapie. Waar er tekort of teveel aan was. Op die manier kun je het beste recept bij een persoon kiezen voor het gunstigste resultaat.

In Nederland hebben wij 4 seizoenen. Ieder seizoen heeft een ander karakter. De warmte van de zomer maakt dat wij meer naar buiten gaan en in de koude winter meer naar binnen gekeerd willen zijn. Dit is een natuurlijk ritme. Een ritme dat wij ook in ons eigen leven terugzien. In het donker van de nacht slapen wij en komen wij tot rust, regenereert ons lichaam zich en verwerken wij de processen van voedsel en indrukken van de dag. Overdag laden wij op met energie die wij kunnen gebruiken om nieuwe dingen te maken. Bij interactie tussen mensen wordt er weer een heel ander appel gedaan op ons functioneren; we moeten samenwerken en ons/iets met elkaar verbinden.

 

Er zijn verschillende stromingen die deze kwaliteiten in de natuur en in onze menselijke eigenschappen onderscheiden, zowel in ons handelen als in onze lichamelijke aanleg. In de 4 natuurkwaliteiten gebruik ik de kwaliteit: Warm (actie), Droog (scheiding), Koud (naar binnen gekeerd), Vocht (verbindend). Actie staat tegenover rust en verbindende kwaliteiten staan tegenover de mogelijkheden om zaken goed te kunnen onder-scheiden. Iedereen heeft alle 4 de kwaliteiten in zich en in een gezonde situatie maak je dan ook een beweging over alle assen. Om je daarna weer op te laden, ga je het beste terug naar je eigen kwaliteit waar je thuis bent, een plek waar je energie van krijgt. Die plek op de 4 assen van de natuurkwaliteiten noemen wij jouw temperament.

 

Warm: staat voor het expressieve. Dit gebruik je bij doen en uiten.

Koud: voor het introverte. Zij helpt ons bij het van verinnerlijken.

Droog: voor het scheidende vermogen. Keuzes maken en onderscheidt zien.

Vocht: voor het verbindende vermogen. Om de samenhang te zien en ons te verplaatsen in een andere optiek.

 

De verschillende temperamenten

 

Er bestaan meerdere versies op temperamentenleer. In de Ayurveda kent men er 3, de Chinese leer werkt met 5 en in de Westerse Natuurgeneeskunde zijn 4 temperamenten opgemaakt uit telkens 2 assen van de 4 natuurkwaliteiten. Het doel van een type is een positie kunnen geven aan de mens in zijn eigen context, zodat ziekt en gezondheid beter geplaatst kunnen worden. In verschillende landen wordt er gekeken vanuit die factoren waarin de mens moet kunnen functioneren. Ons functioneren is van oudsher gestoeld op onze omgeving, het klimaat en landschap waarin wij als maatschappij zijn gaan functioneren. Daar is kennis uit voortgekomen en die is in kaders gebracht. Een gezond mens beweegt vrij over alle assen naargelang zijn bezigheden. Het temperament waar je het beste oplaadt, is je 'home', een basis of jouw wortel vanuit waar jij geankerd bent en de wereld bekijkt.

 

Cholerisch: is het temperament dat wil doen en denken tegelijk, als het maar effectief is!

Melancholisch: zal denken combineren met reflectie, goed doordachte plannen en observaties, vaker wat terughoudend.

Flegmatisch: is het temperament wat gevoelig is voor indrukken doordat de persoon zich makkelijk verbindt met zijn omgeving.

Sanguinisch: maakt er graag een feestje van, want in de verbinding en het doen komen de spontane kwaliteiten goed van pas.

 

Jouw basistemperament geeft je energie. Daarnaast kun je kwaliteiten hebben die je hebt ontwikkeld, die vóór je werken en andere weer tegen. In die beweging op de assen herken ik als therapeut jouw beweging tussen ziekte en gezondheid. Dit neem ik allemaal mee. In de behandelbrief geef ik vaak kort aan waarbij ik denk dat jij gebaat bent.

 

Holisme 

 

Ik heb eerst uitleg gegeven over de verschillen en hoe deze verschillen iemand uniek maken. Nu gaan wij kijken in hoe die verschillen onderling met elkaar samenhangen. In die samenhang zit het complete beeld waarom iets is zoals ze is, waarom je ziek bent en hoe je jezelf ook weer gezonder kunt maken. Door gebruik te maken van jezelf als één geheel, als één mens, waar een holistische kijk voor nodig is.

 

Holisme is een term die wordt gebruikt om alle aspecten van het leven onder één noemer te vatten; lichamelijk, mentaal, emotioneel, sociaal en je energetisch niveau. Holisme gaat over dat alles met elkaar verbonden is en invloed op elkaar heeft. Als één aspect niet optimaal kan functioneren, kunnen andere aspecten uit je leven uit balans raken. Je kunt dus ook ziek worden als je emotioneel of sociaal echt niet lekker in je vel zit. De weg naar gezonder worden gebeurt uiteraard ook holistisch. Je kunt werken met de verschillende niveaus of lagen die ons als mens omringen. Sommige zijn stoffelijk zoals het fysieke lichaam anderen fijn stoffelijker. Bachbloesemremedie is een therapie die fijnstoffelijker is, bij fytotherapie en voeding gaat het juist om de inhouds-stoffen. Lichaamswerk gaat verder dan alleen op een spier of orgaan werken, je raakt iemand ook als mens aan, je komt dichterbij de emoties zoals je ook in een sociale opstelling tegenkomt. Gaat de opstelling niet over jou als individu, maar wil je meer begrijpen over jouw plek tov. je omgeving, dan werk ik met een tafelopstelling en gebruiken wij meer afstand om het grotere geheel te kunnen zien. Het in- en uitzoemen en de wisselwerking tussen de verschillende technieken die ik tegelijk inzet bevorderd jouw zelf genezend vermogen omdat je op een holistische wijze gezien wordt en ondersteund. 

 

De vervolgconsulten zijn belangrijk om dit proces goed in de gaten te houden en of er niet andere zaken naar boven zijn gekomen die meegenomen kunnen worden. Het afpellen van een denkbeeldige ui gaat over die laagjes, waarbij je telkens dichter bij het probleem komt en dus ook dichter bij de genezing. Welk holistisch niveau nodig is om extra te ondersteunen wordt dan ook in het vervolgconsult bepaald. Een Natuurgeneeskundige therapie is doelgericht, met oog voor de details en consequent. Dit gaat in stapjes. Op die manier leer jij ook je eigen krachten en zwaktes omgaan, oude patronen herkennen en valkuilen voorkomen. 

 

Wortel als basis van jouw groei

 

Het liefste wordt je als kind in een veilig wiegje geboren. Met ouders die jou zien en begeleiden door de worsteling van de kinderjaren heen. Deze geborgenheid was en is er niet voor iedereen, helaas. In de psychologie wordt dit hechting of 'bonding' genoemd en is essentieel om jezelf in je gevoelsleven verder te kunnen ontwikkelen.

In de leer van de Antroposofie vind ik veel steun en begrip in de ontwikkelingsfase van het kind. Ook daar lees je de natuurkwaliteiten weer in terug. Iedere fase groeit uit tot een nieuwe ontwikkeling, waarin het fysieke lichaam zich strekt en vult en ook het wereldbeeld zich telkens een stapje verder uitbreidt en dan weer teruggeworpen wordt op het 'ik' bewustzijn. Net als een kiemblad van een zaadje die de stam voor de plant vormt, waaruit de rest van de plant kan groeien. Na ieder opgedane kennis is de verinnerlijking een belangrijk proces. Je kunt het zien als een soort ademhaling. Je verzamelt, brengt samen, kiest en laat los. Dit proces gebeurt in je lichaam en doe je ook met emoties en kennis. Je ziet het terug in de werking van je organen, in de seizoenen, de temperamenten en óók in het verwerken van trauma's en ziektebeelden waaruit je niet door-ontwikkeld lijkt te komen.

 

 

De natuur weet het het beste 

De natuur heeft het allemaal al lang bedacht. Het is haar manier om te leven en te evolueren. Daarom is de natuur als voorbeeld voor én bij een therapie zo enorm geneeskrachtig. Alles wat je nodig hebt is er al.

Een plant die ik gebruikt als geneesmiddel (en dat is voeding dus eigenlijk ook) heeft een eigenschap die past bij een natuurkwaliteit. De inhoudsstoffen van een kruid en de samenwerking daartussen, bepaalt de werking als geneesmiddel. Zoals je in een eikenboom de standvastigheid en steun herkent en je een kopje muntthee drinkt na de maaltijd bij een opgeblazen buik. De keuze voor kruiden, voeding of therapie moet passen bij jouw gewenste beweging naar gezondheid. Zo kom jij weer terug in jouw eigen stukje natuur.

 

Bewuster maakt autonoom, autonomie maakt gezond.