Algemene informatie

 

Op mijn website leest u over natuurgeneeskunde, de 4 natuurkwaliteiten en andere behandelwijzen die ik toepas in mijn praktijk Joyti. U vindt daar ook de prijzen, registratiecodes, klachtenregeling, disclaimer en hoe ik om ga met beroepsgeheim en AVG.

 

Met de aanvang van uw therapie ontvangt u een behandelbrief. Daar staat belangrijke informatie in die betrekking heeft op uw behandelplan. Heeft u daar nog vragen over of wilt u daar iets veranderd in zien, informeer mij dan tijdelijk. Met het goedkeuren of accepteren van de behandelbrief wordt de therapie gestart.

 

Naast de vervolgconsulten kunt u tussentijds met mij contact opnemen via e-mail of social media. Niet alle media voldoen aan de richtlijnen van de AVG.

 

Op al het beeldmateriaal en de tekst op de website van Joyti is auteursrecht van toepassing. De informatie op deze website is met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.

 

Bij het anamnese (intake) gesprek vraag ik u een cliënt registratie formulier in te vullen. Deze heb ii nodig om met u in contact te komen en een remedie of tinctuur toe te sturen. Bekijk het registratie formulier hier.

 

Bij jonger dan 16 jaar of bij een behandelmethode waarbij er inname van een remdie/tinctuur of een therapeutische aanrarking nodig is (zoals bij massage) vraag ik de ouders of voogd een toestemmingsformulier te tekenen. U kunt dan ook aangeven of u wel/niet op de hoogte wilt blijven van de therapie. Bekijk het toestemmingsformulier hier.

 

 

Disclaimer

 

Natuurgeneeskunde is een alternatieve/complementaire therapie. Liedewij Giri is als therapeut erkend en heeft de daarvoor benodigde geaccrediteerde scholing gevolgd.

 

De therapieën die aangeboden worden door Liedewij Giri, onder Joyti Natuurgeneeskunde, kunnen niet ter vervanging worden beschouwd van reguliere behandelingen. Blijft u altijd in contact met uw huisarts e/o specialist en neem uw medicatie op voorschrift. Informeer mij van uw medicatie wijziging e.o. bespreek dit met uw huisarts of apotheek. Informeer mij ook als er nieuwe klachten ontstaan tijdens de therapie.

 

Bij acute klachten stopt u de behandeling en neemt u direct contact op met mij e/o uw specialist of de eerste hulptelefoon, wacht niet. Indien nodig verwijs ik u voor een aanvullende diagnose door naar uw specialist. Heeft uw vragen over de uitwerking van een therapie in combinatie met een andere behandeling, maak dit dan bespreekbaar zodat uw behandeltraject hierop kan worden afgestemd.

 

Kruidenpreparaten zoals fytotherapie of zelfzorg remedies zoals Bachbloesem zijn niet altijd goed bekend in de reguliere geneeskunde. U kunt niet zelf uw tinctuur bijbestellen. Wilt u meer uitleg, of een begeleidende brief dan is dit zeker mogelijk. Ik zal mijn best doen mijn behandeling voor u zo goed mogelijk af te stemmen op uw reguliere traject.

 

Als therapeut ben ik verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Ervaring leert dat het prettig kan zijn om ook na die periode terug te kunnen kijken op wat wel of niet voor u heeft gewerkt. Daarom bewaar ik uw dossier levenslang. Uw persoonlijke informatie wordt discreet en met zorg verwerkt en bewaard volgens de AVG richtlijnen.

 

U blijft altijd verantwoordelijk voor uw eigen handelen, ook als u besluit bepaalde informatie niet met uw therapeut of specialist te delen of diens adviezen niet op te volgen.

 

Als therapeut zal ik mij volledig inzetten om u met respect te begeleiden binnen de kennis van mijn vakgebied. Dit gebeurt in eerste instantie altijd met u in goed overleg. Laten wij daarom vanuit een open houding luisteren naar elkaars waarden en verwachtingen. Vervolgconsulten zijn nodig om de therapie te evalueren en zo nodig bij te stellen.

 

Klachtenregeling is mogelijk via de Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals (NWP) en CAMcoöp. Het contact vindt u oa. ook via mijn website. Hiervoor verwijs ik u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen.

 

Bent u jonger dan 16 jaar, dan vragen wij uw ouder of een door uw ouder aangewezen begeleider mede te tekenen en te begeleiden gedurende de sessie. In aangewezen gevallen hanteert Joyti tot 23 jaar een goedkeuring van de ouders/voogd voor inname van fytotherapie, Bachbloesemremedie en evt. voedingssupplementen.

 

Wilt u de Algemene informatie en de Discalimer uitprinten dan kan dat hier.

 

 

Voor Klachtenregeling kunt u terecht bij CAMcoöp 

via de beroepsvereniging NWP waarbij Joyti is aangesloten,

volgens de gestelde eisen van de Wkkgz