Algemene informatie

Op mijn website leest u over natuurgeneeskunde, de 4 natuurkwaliteiten en andere behandelwijzen die ik toepas in mijn praktijk Joyti. U vindt daar ook de prijzen, registratiecodes, klachtenregeling, disclaimer en hoe ik om ga met beroepsgeheim en AVG.

 

Met de aanvang van uw therapie ontvangt u een behandelbrief. Daar staat belangrijke informatie in die betrekking heeft op uw behandelplan. Heeft u daar nog vragen over of wilt u daar iets veranderd in zien, informeer mij dan tijdig. Met het goedkeuren of accepteren van de behandelbrief wordt de therapie gestart.

 

Naast de vervolgconsulten kunt u tussentijds met mij contact opnemen via e-mail of social media. Niet alle media voldoen aan de richtlijnen van de AVG, dat u het even weet en ik u hierbij geïnformeerd heb.

 

Op al het beeldmateriaal en de tekst op de website van Joyti is auteursrecht van toepassing. De informatie op deze website is met zorg door mijzelf, Liedewij Giri, gemaakt en samengesteld. De gegevens zijn echter niet altijd noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.

 

Bij het anamnese (intake) gesprek vraag ik u een cliënt registratie formulier in te vullen. Dat heb nodig om met u in contact te komen en een remedie of tinctuur toe te sturen. Bekijk het registratie formulier hier.

 

Bij jongeren tot 16 jaar of bij een behandelmethode waarbij er inname van een remdie/tinctuur of een therapeutische aanraking nodig is (zoals bij massage) vraag ik de ouders of voogd een toestemmingsformulier te tekenen. U kunt dan ook aangeven of u wel/niet op de hoogte wilt blijven van de therapie. Deze leeftijdsgrens kan afwijken van andere regelgeving en is gesteld omdat het draagvalk van de omgeveing van een cliënt belangrijk is voor acceptatie, rust en genezing. Bekijk het toestemmingsformulier hier.

 

 

Disclaimer

Natuurgeneeskunde is een alternatieve/complementaire therapie. Liedewij Giri is als therapeut erkend en heeft de daarvoor benodigde geaccrediteerde scholing gevolgd.

 

De therapieën die aangeboden worden door Liedewij Giri, onder Joyti Natuurgeneeskunde, kunnen niet ter vervanging worden beschouwd van reguliere behandelingen. Blijft u altijd in contact met uw huisarts e/o specialist en neem uw voorgeschreven medicatie in. Informeer mij bij medicatie wijziging. Informeer mij ook als er nieuwe klachten ontstaan tijdens de therapie.

 

Bij acute klachten stopt u de behandeling en neemt u direct contact op met mij e/o uw specialist of de Eerste Hulptelefoon, wacht niet. Indien nodig verwijs ik u voor een aanvullende diagnose door naar uw specialist. Heeft u vragen over de werking van een therapie in combinatie met een andere behandeling, maak dit dan bespreekbaar, zodat uw behandeltraject hierop kan worden afgestemd.

 

Kruidenpreparaten zoals fytotherapie of zelfzorg remedies zoals Bachbloesem zijn niet altijd goed bekend in de reguliere geneeskunde. Indien nodig kan ik u een brief met uitleg over de natuurgeneekundige behandelwijze meegeven voor uw specialist. U kunt niet zelf uw tinctuur bestellen. Wilt u meer uitleg of een begeleidende brief dan is dit zeker mogelijk. Ik zal mijn best doen uw behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw reguliere traject.

 

Als therapeut ben ik verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Ervaring leert dat het prettig kan zijn om ook na die periode terug te kunnen kijken op wat wèl of nìet voor u heeft gewerkt. Daarom bewaar ik uw dossier levenslang. Uw persoonlijke informatie wordt discreet en met zorg verwerkt en bewaard volgens de AVG richtlijnen.

 

U blijft altijd verantwoordelijk voor uw eigen handelen, ook als u besluit bepaalde informatie niet met uw therapeut of specialist te delen of diens adviezen niet op te volgen.

 

Als therapeut zal ik mij volledig inzetten om u met respect te begeleiden binnen mijn vakgebied. Dit gebeurt in eerste instantie altijd in goed overleg met u. Laten wij daarom vanuit een open houding naar elkaar luisteren. Vervolgconsulten zijn nodig om de therapie te evalueren en zo nodig bij te stellen.

 

Bent u jonger dan 16 jaar, dan vragen wij uw ouder of een door uw ouder aangewezen begeleider mede te tekenen en u te begeleiden gedurende de therapie. In aangewezen gevallen hanteert Joyti goedkeuring van ouders/voogd voor inname van fytotinctuur, Bachbloesemremedie, voedingssupplementen en therapeutische aanraking (zoals massage).

 

Wilt u de Algemene informatie en de Discalimer uitprinten, dan kan dat hier.

 

 

 

Klachtenregeling

Klachtenregeling is mogelijk via de Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals (NWP) die aangesloten is bij organisatie CAMcoöp. 

U zult gevraagd worden of u uw klacht of verwachtingen zelf ook met uw therapeut heeft besproken. Hier sta ik uiteraard voor open. Als u zich niet begrepen voelt of de therapie heeft niet het effect wat u gehoopt had en ik ben daarvan niet op de hoogte, dan zal het voor mij ook moeilijk zijn een passende behandeling samen te stellen waar u wél voordelen uit kunt halen.

 

Voor Klachtenregeling kunt u terecht bij CAMcoöp via de beroepsvereniging NWP waarbij Joyti is aangesloten, volgens de Wkkgz gestelde eisen