Wil je iets aan je gezondheid doen, maar krijg je niet de antwoorden die je zoekt? 

Heb je last van een opgezetten buik na het eten, obstipatie, weinig energie, huiduitslag, slaapproblemen of totaal iets anders...

 

Verbeter je gezondheid, begin bij jezelf. Op een natuurlijke en verantwoorde manier.

Natuurgeneeskunde is een therapie

 

die gebruikt maakt van natuurlijke methoden

 

om gezonder te worden.

 

 

Wat kun je verwachten 

 

Natuurgeneeskunde is...

 

Een natuurgeneeskundige therapeut helpt mensen bij gezondheidsvraagstukken. Dit kunnen a-symptomatische- of onverklaar-bare klachten zijn, chronische klachten, emoties die het functioneren belemmeren en andere levensproblematieken. Natuurgeneeskunde is een erkend en geaccrediteerd beroep. Samenwerking tussen verschillende zorg disciplines is mijn persoonlijke missie. 

 

De visie van een natuurgeneeskundige therapie is dat ieder mens individueel is. Daarmee is de uiting van een klacht of ziekte ook uniek. Er zijn zoveel verschillende factoren waarom het voor de ene persoon wel werkt en voor de ander niet.

In een natuurgeneeskundige therapie gaan wij op zoek naar de oorzaken achter het probleem. Door het lichaam niet te belasten, maar te ondersteunen keert de levensvreugde weer terug en kun je ook de meeste bijwerkingen voorkomen. Een individueel behandeltraject geeft daarom volgens Joyti het beste resultaat. Wil je weten hoe wij dit doen? Lees dan verder door te scrollen of een onderwerp in de titelbalk te selecteren. 

Therapeut

 

Liedewij Giri is gespecialiseerd in het kijken naar de individu. Voor mij betekend dit dat je eerst alle (geneeskundige) informatie paraat moet hebben, om daarna nog een stapje verder te gaan in wat de patiënt precies nodig heeft. Als je dit benaderd vanuit de natuur, dan kan een boom niet zonder grond, planten om zich heen, zonder wind, of zonder zon en regen. Zo kan een mens ook niet zonder een sociaal netwerk, wij moeten ons voeden en ontwikkelen initiatieven die onze leefomgeving verbeteren.

Als je ziet welke voordelen een natuurgeneeskundige benadering opeleverd, wil je eigenlijk niet meer anders. 

Autonomie maakt gezond.

 

 

 

Joyti Natuurgeneeskunde

Adres:  Wolvenring 46, 4817GD Breda

E-mail: liedewij@joyti.nl

Mobiel: 0628216418

© 2020 joyti.nl alle tekst en fotomateriaal is eigendom van Liedewij Giri

Naam  
E-mail  
Bericht  
  
  

Adres:

 

Joyti Natuurgeneeskunde

Liedewij Giri

Wolvenring 46

4817GD Breda

Hoe werkt een natuurgeneeskundige

 

behandeling?

 

Natuurlijke genezingsmethoden gaan ervan uit dat alles invloed heeft op elkaar. Wij geloven erin dat elke behandelmethode die gebruikt wordt doorwerkt op alle aspecten van ons leven (holistisch). Daarom is het belangrijk de behandeling te individualiseren. Een belangrijke stap is regenereren van de organen. Regenereren kun je vergelijken met het opnieuw vormen of in de oorspronkelijke toestand terugbrengen. 

 

Als de therapie juist afgestemd is geeft deze geen bijverschijnselen. Bijverschijnselen geven de belasting van een behandeling of een medicijn weer. Er ontstaat onbalans en klachten komen naar boven. Daarom heeft iedere behandel methode een eigen specialiteit. 

Behandelmethodes

© 2020 joyti.nl alle tekst en fotomateriaal is eigendom van Liedewij Giri

Joyti Natuurgeneeskunde

Adres:  Wolvenring 46, 4817GD Breda

E-mail: liedewij@joyti.nl

Mobiel: 0628216418

Voeding

 

Eten bepaald voor een groot deel wat wij op een dag beschikbaar hebben voor ons lichaam. Voeding gaat echter een stukje verder en heeft ook te maken met wat jouw lichaam precies nodig heeft om goed te kunnen blijven functioneren. Natuur-voeding is daarin de beste keus, maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Jouw spijsvertering bepaald hoe deze wordt opgenomen. Daar komt de behoefte van voedingsstoffen per orgaan bij. Dit is voor iedereen anders en bekijk ik dus ook individueel. Een foto van je irissen gebruik ik hierbij als diagnostisch middel.

 

Fytotherapie 

 

Fytotherapie zijn geneeskrachtige planten geëxtraheerd in alcohol of water. De geneeskracht zit in de samenstelling van de inhoudsstoffen van de kruiden en de samenstelling van het complex. De nutiënten ondersteunen het lichaam om te regenereren, afvalstoffen uit te scheiden en tekorten aan te vullen. Planten zijn door de eeuwen heen onze voeding geweest. De kennis over geneeskrachtige planten is van oudsher doorgegeven, opgeschre-ven en wetenschappelijk onderzocht. 

De keuze en samenstelling van een tinctuur is op basis van een anamnese. 

De tinctuur wordt besteld bij de natuurapotheker en is biologisch.

 

Lichaams-

 

gericht  werk

 

Ons lichaam toont ons veel meer dan we zouden verwachten. Onze houding en ons gelaat vertellen over de capaciteit van het lichaam om met het dagelijks leven om te gaan. Om ons lichaam weer de flexibiliteit aan expressie te geven, helpen speciale massagegrepen om hier weer ruimte in te krijgen. Ik kijk daarbij ook naar bindweefsel en reflexzone.

Deze massage is bedoelt als  therapie bij lichamelijke klachten, maar werken ook op de emoties door.

In ons lichaam wonen wij als het ware, zij is ons huis, in je lichaam kun je thuis-komen.

 

Bachbloesem

 

Dr. Bach ontwikkelde deze bloemeremedie als therapie ter ondersteuning bij emoties. Indrukken doen wij de hele dag op, daar krijg je energie van of vragen juist teveel van je, waardoor je anders reageert dan dat je in een andere situatie zou doen.

Denk aan kinderen in hun ontwikkelings-proces, maar ook in ondersteuning bij het verwerken van een traumatische ervaring. Als emoties jouw groei en gezondheid belemmeren, dan helpt deze bloesem-remedie om de scherpe randjes daar vanaf te halen, waardoor je inzage krijgt en tot de ontplooing van je positieve kwaliteiten kunt komen. De remedie is op waterbasis.

 

 

 

 

 

 

Anamnese

 

Een anamnese is een diagnostisch gesprek, waarin de klacht en andere belemmerende factoren worden onder-zocht.

De klacht, en aangrenzende factoren, worden uitgebreid besproken en op doorgevraagd. Een eerste sessie duurt daarom iets langer. In het vervolgconsult gaan wij dieper in op het verloop van de therapie. Daarbij kunnen telkens nieuwe aspecten naar boven komen die ook aandacht nodig hebben. Je kunt dit ook vergelijken met een ui, waarbij bij het afschillen telkens nieuwe informatie zichtbaar wordt. 

 

Natuur-

 

geneeskunde

 

In de tijd van Hippocrates was de overeenkomst tussen de ziekteverschijn-selen en de oorzaak van de klacht een natuurlijke zaak. 

Bij natuurgeneeskunde gaan wij in een genezingsproces op zoek naar welke afvalstoffen het lichaam belasten (Humoraalleer), hoe deze kunnen worden uitgescheiden en hoe het lichaam weer sterker gemaakt kan worden door het met behandeltechnieken te regenereren. Daarbij kijken wij naar het holistische beeld van de mens en zien een ziekte niet los van de situatie waarin men op dat moment zit. 

 

Iriscopie

 

Met een kleine speciale camera maak ik een foto van je oog. Daaruit kan ik aflezen hoe het op dat moment gesteld staat met de verwerking van voedingsstoffen en afvalstoffen in jouw lichaam. Dit helpt je je leefstijl aan te passen aan de behoefte die je lichaam nodig heeft. Zo kun je je leven, of de keuze voor een therapie, beter vorm gaan geven. Het gaat niet om het diagnosticeren van ziektes of het uitsluiten hiervan.

Na verloop van tijd kunnen wij met een nieuwe irisfoto zien wat er verbeterd is en hoe effectief de therapie of de lifestijl verloopt.

 

De 4 Natuur-

 

kwaliteiten 

 

zijn een belangrijk onderdeel van mijn therapie. Het is een ritme wat in de natuur terugkomt; in de vier seizoenen die wij hier in Nederland hebben; van jeugd tot ouderdom; de thema's die je gedurende je leven doorloop;, de elementen die ons voeden; en de temperamenten waaruit wij zijn opgebouwd. Alles heeft een ritme en is in beweging. Door jouw autonomie weer terug te vinden kun je zelf leiding nemen in je eigen leven en aansluiten op je eigen natuurlijk genezend vermogen. lees meer

 

 

Als natuurgeneeskundige ondersteun ik de mens, ik behandel geen ziektes.

 

Een ziekte komt voort uit een onbalans en maakt daar profeit van.

Herstel de balans, door te werken met gezondmakende producten. 

Natuurlijke producten 

 

In een natuurgeneeskundige therapie wordt gebruik gemaakt van producten uit de natuur. Dit kunnen geneeskrachtige planten zijn die op alchemistische wijze verwerkt zijn in een tinctuur of remedie. Joyti maakt gebruik van zoveel mogelijk biologische producten. Zij hebben de beste inhoudsstoffen, zijn natuurlijk opneembaar én natuurlijk afbreekbaar, ook voor jouw lichaam. Natuurvoeding gaat ook uit van streekgebonden niet verontreinigde producten, die organen en klachten extra kunnen ondersteunen. 

 

Holisme 

 

Holisme is een term die wordt gebruikt om alle aspecten van het leven onder één noemer te vatten; lichamelijk, mentaal, emotioneel, sociaal en het wereldbeeld (spiritueel). Ziekte manifesteert zich niet alleen op fysiek, ook emoties kunnen ons uiteindelijk ongezonder maken. De kwetsbaarheid van het ene beïnvloedt het andere.

Als één aspect niet optimaal kan functioneren, kunnen andere aspecten uit je leven uit balans raken. Gezonder worden gebeurt dan ook holistisch (dus over alle aspeceten in je leven) en niet altijd gelijktijdig, maar in stapjes. Een natuurgeneeskundige therapie is daarom geïndividualiseerd. 

 

Ziek zijn

 

Een ziekte zit niet los in je lichaam, het is een uiting van de situatie waarin je lichaam zich bevindt. Als je ziek wordt, uit dit zich vaak op die plekken die het meeste kwetsbaar zijn. Die kwetsbare plekken geven voor iedereen specifieke klachten.

Afvalstoffen ontstaan in je lichaam; zoals bij onverwerkte emoties, zorgen en stress, door stoffen van buitenaf uit het milieu of van vervuilde (bespoten) voeding. Als de sterke organen niet in staat zijn alle afvalstoffen af te voeren, hopen deze zich in het lichaam en kunnen over tijd voor klachten zorgen.

 

Chronische ziektes hebben een relatie met afvalstoffen die het lichaam niet voldoende heeft kunnen afvoeren. Vervuiling in het lichaam is dé voedingsbodem voor ziekteverwekkers. Het weefsel kan daar kapot gaan, wat het proces van een klacht/ziekte steeds chronischer maakt. Er lijken dat telkens symptomen bij te komen die niet passen bij het ziektebeeld...maar eigenlijk vertellen zij precies over wat er gaande is. 

 

Er zijn heel veel manieren waarop ieder levend wezen zichzelf reinigt; zoals poepen en plassen, maar ook huilen en boos zijn, zingen en bewegen en koorts. In de natuurgeneeskunde noemen wij dit uitscheiding. De uitscheidingsorganen die ons schoon houden zijn: primair het spijsverteringskanaal, de nieren, de longen, en secundair de huid en geslachtsorganen. In een behandeling gaan wij dan ook aan de slag om die uitscheiding los te maken en kwijt te raken. 

 

Natuurlijk Genezend Vermogen 

 

Alles en iedereen heeft een eigen voorraad van waaruit je put om te genezen. Hoe gemakkelijk wij genezen, zegt iets over onze vitaliteit; oftewel ons genezend vermogen. Bij Joyti spreek ik graag van natuurlijk genezend vermogen om aan te geven dat het werkelijk van binnenuit komt, uit je eigen natuur.

Wij zijn verbonden met de natuur; de natuur in ons en buiten ons hebben een aantrekkingskracht op elkaar. Door jejouw functioneren in je buiten- én binnenwereld te herontdekken werk je naar een nieuwe balans . Samen ruimen wij de oude trauma's (van afvalstoffen en herinneringen) op en maken de weg schoon voor nieuwe gelukkige indrukken die ons leven kunnen gaan voeden.

 

Een lichaamscel kan zichzelf niet voeden in een vervuilde omgeving. De Humoraaltheorie gaat uit van het schoner maken van de omgeving van organen en weefsels, zodat daarna de cellen zelf genezen kunnen worden.

 

Intensiteit van een behandeling 

 

Als er gesproken wordt over de intensiteit van een therapie of behandeling dan noemen wij dit een prikkel. Als het lichaam zodanig is verzwakt dat het zelf niet meer terug kan vechten, dan moet de genezing juist zacht zijn om de therapie te kunnen verdragen. Hierbij is het holistische beeld heel belangrijk. Vaak zetten wij ons lichaam aan de slag door het mentaal hiertoe te dwingen. Dat wat je investeert, moet energie opleveren. Dat wat je méér hebt gevraagd of belast vul je daarna weer aan met therapie (fytotherapie, Bachbloesem, voeding, lichaamgericht werk). Zo voorkom je tekorten en put je jezelf niet uit.

 

Dit zal van iedereen anders zijn en heeft te maken met je temperament, je vitaliteit en ook je gedrag (drama-winnaarsdriehoek vanuit welke rol je een situatie benadert). Het is niet goed of fout, maar de oplossing is voor iedereen anders zijn. 

 

 

Natuurlijke kijk
jouw unieke leven

Joyti Natuurgeneeskunde

Adres:  Wolvenring 46, 4817GD Breda

E-mail: liedewij@joyti.nl

Mobiel: 0628216418

© 2020 joyti.nl alle tekst en fotomateriaal is eigendom van Liedewij Giri

Onsterfelijk licht

De naam Joyti komt uit het Sanskriet, een oude taal uit de Hindoestaanse cultuur.

Een cultuur die ik met mijn huwelijk heb omarmd. Joyti betekend onsterfelijk licht.

Licht wat staat voor: het uitbreidende licht; licht in het donker;

het beginsel van groeikracht zoals dat van een zaadje, maar wat nooit op raakt.

 

Het licht in jezelf.

 

 

 

Joyti is ontstaan uit mijn passie om mooie dingen in het leven met elkaar te combineren, zoals mijn liefde voor de natuur en mijn wens om andere mensen vooruit te helpen. Tijdens de 10 jaar ervaring die ik opdeed als spiritueel genezer, leerde ik dat er behoefte is om te begrijpen hoe ons fysieke lichaam werkt. Ik ging op zoek en vond een opleiding die mij deze kennis bijbracht. Door inzicht te krijgen in de materiële processen van ons leven en deze te verrijken met onze immateriële verworvenheden kan ik de mensen om mij heen nog beter op weg helpen. 

In mijn 3e jaar van mijn opleiding, winter 2020, ben ik gestart met mijn eigen praktijk Joyti Natuurgeneeskunde. Ieder jaar groeide deze in stapjes; een kamertje, een website, mijn eerste patiënten. Zodat ik na mijn afstuderen meteen door kan stromen in de energie die ik met zorg en liefde heb laten ontstaan.

 

Over mijzelf, Liedewij Giri-Slee

 

Geboren in 1978 in Breda, opgegroeid in de bossen en velden langs rivier de Mark en verder gevormd door de antroposofie van de Vrijeschool. Studeerde ik aan meerdere kunstacademies in binnen- en buitenland, reisde als vrijwilliger in Kenia en richtte later een stichting op voor talloze projecten in Nepal. Als kunstenaar ben ik altijd op zoek gebleven naar het verhaal achter de cultuur, achter de mens, de details en schoonheid in de natuur. Die creatie zien en daar deel van uitmaken geeft mij voldoening en maakt mij blij. De natuur is de plek waar ik het beste oplaad. Ik hou van mijn moestuin en alle andere geneeskrachtige planten, die ik verzamel en verwerk tot zalven of thee. Kom je bij mij langs, welkom in mijn theekast!! Ik zet een speciale thee voor jou. 

 

In 2007 startte mijn man zijn eigen praktijk Mantra Shakti in alternatieve geneeswijzen uit Nepal. Samen gaven wij jarenlang cursussen en workshops, drumcirkels en healings, op festivals en individueel aan huis. Ik volgde een HBO basis opleiding tot coach en studeerde een jaar Homepathie aan de HVNA. Ik participeer in meerdere groenprojecten zoals buurtmoestuin in samenwerking met Gemeente Breda en SurPlus, met daarin het eerste Tiny Forest van Breda. Ook ben ik actief lid in het realiseren van een eco-wijk Brundtland initiatief en ik heb als bestuurslid de oprichting van de Coöperatieve Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde (NAvN) mede mogelijk gemaakt. Samen met Community Breda Stad in een Park hebben wij een visie over onze leefomgeving. Recent ben ik begonnen met een Cirkel voor Gezondheid, omwaarin verschillende zorg disciplines bijdragen aan gezondheid middels de natuur.

 

 

Nederlandse Academie

 

voor Natuurgeneeskunde, Coöperatieve NAVN

 

De NAVN is een vijfjarige geaccrediteerde opleiding, die voldoet aan het wettelijk HBO Bachelor niveau van totaal 240 ECTS. Hiermee staat de NAVN voor het hoogste niveau in het opleiden tot natuurgeneeeskundige therapeut in Nederland. Medische Basis Kennis is geaccrediteerd door CPION (de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen) en is circulair in het onderwijs verweven. Bijzonder aan deze opleiding is het gedachtengoed over de 4 natuurkwaliteiten dat door de docenten samen is ontwikkeld.

Alle docenten op deze opleiding hebben zelf een goed lopende praktijk in natuurgeneeskunde én vaak een tweede opleiding in Homeopathie, Acupunctuur en werken ook als Lichaamsgericht therapeut of coach. Door hun praktijk hebben zij inzicht in de zorgvragen die nu in de maatschappij spelen.

Als coöperatie hebben wij een platform opgericht, waarin het zoeken naar goed opgeleide therapeuten in Nederland beter wordt. Vanuit dit platform worden geaccrediteerde bijscholingen voorzien. Met het bestuur ben ik bezig een buddyschap tussen therapeuten en studenten voor supervisie te verbeteren.

 

Bij-Scholing 

 

Als geaccrediteerde therapeut is het een vereiste dat je jezelf blijft ontwikkelen en contact blijft houden met de huidige visie en kennis over geneeskunde. Dit is een goede zaak, want op die manier kan ik mij als therapeut blijven ontwikkelen met mede therapeuten die een professionele behandelwijze en het delen van wetenschappelijke kennis zinvol vinden. 

 

Ik ben dan ook een voorstander van een samenwerking tussen reguliere geneeskunde, complementaire geneeskunde en andere alternatieve geneeswijzen. Laten wij elkaars expertise respecteren en samen zorgdragen voor een gezondere maatschappij. Juist door onze verschillen kunnen wij een nog breder zorgaanbod bieden voor onze patiënten.

 

 

 

 

 

 

 

Joyti Natuurgeneeskunde

Adres:  Wolvenring 46, 4817GD Breda

E-mail: liedewij@joyti.nl

Mobiel: 0628216418

© 2020 joyti.nl alle tekst en fotomateriaal is eigendom van Liedewij Giri

Het ontstaan van Joyti Natuurgeneeskunde

De praktijk van Joyti is aan huis op ons woonadres.

Is het voor u lastig een trap op te lopen, dan kunnen wij bespreken of uw therapie ook op een ander wijze plaats kan vinden.

 

 

Contact & adres praktijk Joyti

 

Joyti Natuurgeneeskunde

Liedewij Giri

Wolvenring 46, 4817GD te Breda

liedewij@joyti.nl

www.joyti.nl

0628216418

 

Tarieven

 

Per consult vraag ik €45,-

Losse ontspanningsmassage €15,- a 30 minuten

 

Kosten tinctuur of remedie:

- Fytotinctuur €20 incl. (+/- afhankelijk van de type kruid welke geschikt is voor uw therapie), wordt rechtstreeks verzonden vanuit de apotheker met een bijgesloten factuur die u zelf dient te betalen. U kunt hier 6 weken mee vooruit.

- Bachremedie €7,50 excl. verzendkosten. U kunt hier 3 weken mee vooruit. Herhaalrecept Bachremedie €5,- incl. verzending. (binnen NL)

 

Consult 

 

Intakegesprek: 1,5 uur

Vervolgconsult: 1 uur

Vervolgtraject om de 3 / 6 weken

 

Registratie 

 

KvK Breda: 77043170

NWP lidmaatschapsnummer: 1809 Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals 

Medischa Basis Kennis (Plato eisen): CPION

Opleiding tot Natuurgeneeskundige Therapeut: Coöperatieve Nederlandse Academie Voor Natuurgeneeskunde U.A. (NAVN)

NAVN is aangesloten bij: Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) en Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals NWP.

Voor Klachtenregeling kunt u terecht bij Hiscox, of een van de andere beroepsverenigingen waarbij Joyti is aangesloten. 

 

Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde 

 

Als 5e jaars student-therapeut (eindexamenjaar) mag ik onder toezicht van een geaccrediteerde supervisor behandelen.

Dit geeft mij de mogelijkheid om mijn kennis in de praktijk toe te passen en deze te verfijnen.

 

 

Disclaimer

 

Een Natuurgeneeskundige of Complementaire therapie (CAM: wat staat voor Complementairy Additive Medicine), zijn therapeuten die aanvullende zorg verlenen. Deze therapie kan niet ter vervanging worden beschouwd van reguliere behandelingen. Blijft u altijd in contact met uw huisarts e/o specialist en neem uw medicatie op voorschrift. Indien nodig verwijs ik u ook door naar uw of een specialist. Heeft uw vragen over de uitwerking van een therapie bij Joyti in combinatie met een andere behandeling, maak dit dan bespreekbaar zodat uw behandeltraject hierop kan worden afgestemd. Naar aanleiding van uw anamnese zullen wij samen een behandelplan maken dat ik u vraag te ondertekenen. Als therapeut ben ik verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Uw persoonlijke informatie wordt discreet en met zorg verwerkt en bewaard volgens de AVG richtlijnen. U blijft altijd verantwoordelijk voor uw eigen handelen, ook als u besluit bepaalde informatie niet met uw therapeut of specialst te delen of diens adviezen op te volgen. Als therapeut zal ik mij volledig inzetten om u met respect te begeleiden binnen de kennis van mijn vakgebied. Dit gebeurd in eerste instantie altijd met u in goed overleg. Laten wij daarom vanuit een open houding luisteren naar elkaars waarden en verwachtingen. Klachtenregeling is mogelijk via de beroepsvereniging NWP en Hiscox.

 

 

Naam  
E-mail  
Bericht  
  
  

© 2020 joyti.nl alle tekst en fotomateriaal is eigendom van Liedewij Giri

Adres:  Wolvenring 46, 4817GD Breda

E-mail: liedewij@joyti.nl

Mobiel: 0628216418

Joyti Natuurgeneeskunde

Gevoed vanuit je eigen temperament

De 4 Natuurkwaliteiten is een visie zo oud is als de Grieken en gemoderniseerd is door de docenten van de NAVN. 

Het geeft inzage in het temperament van de mens én van de kruiden. Op die manier kun je het beste recept bij een persoon kiezen voor het gunstigste resultaat.

Wat zijn natuurkwaliteiten?  

 

In Nederland hebben wij 4 seizoenen. Ieder seizoen heeft een ander karakter. De warmte van de zomer maakt dat wij meer naar buiten gaan en in de koude winter meer naar binnen gekeerd willen zijn. Dit is een natuurlijk ritme. Een ritme dat wij ook in ons eigen leven terugzien. In het donker van de nacht slapen wij en komen wij tot rust, regenereert ons lichaam zich en verwerken wij de processen van voedsel en indrukken van de dag. Overdag laden wij op met energie die wij kunnen gebruiken om nieuwe dingen te maken. Bij interactie tussen mensen wordt er weer een heel ander appèl gedaan op ons functioneren; we moeten samenwerken en iets doen.

 

Er zijn verschillende stromingen die deze kwaliteiten in de natuur en in onze menselijke eigenschappen onderscheiden, zowel in ons handelen als in onze lichamelijke aanleg. In de 4 natuurkwaliteiten gebruik ik de volgende uitleg die ik in het strand heb getekend als een soort kruis met op iedere punt een kwaliteit: Warm (actie), Droog (scheiding), Koud (naar binnen gekeerd), Vocht (verbindend). Actie staat tegenover rust en verbindende kwaliteiten staan tegenover de mogelijkheden om zaken goed te kunnen onder-scheiden. Iedereen heeft alle 4 de kwaliteiten in zich en in een gezonde situatie maak je dan ook een beweging over alle assen. Om je daarna weer op te laden, ga je het beste terug naar je eigen kwaliteit waar je thuis bent, een plek waar je energie van krijgt. Die plek op de 4 assen van de natuurkwaliteiten noemen wij jouw temperament. Als kind wortel je daar je zaadje en groei je uit tot een sterke plant.

De verschillende

 

temperamenten

 

Er bestaan meerdere versies van temperamentenleer. Het doel van een type is een positie kunnen geven aan de mens in zijn eigen context. Dat is dan ook precies de reden dat er verschillende temperament leren zijn in verschillende landen of continenten; je bekijkt een visie altijd vanuit de context.

 

Mijn context is Nederland. Ik geloof doordat ik hier leef het klimaat mij hier het beste kan voorzien van wat ik nodig heb om hier te leven. Leef je op een andere plek, dan waar je geboren bent of je je thuis voelt, dan kán dat dus een hele interessante aanvulling zijn op je visie waarmee je een therapie voor iemand gaat kiezen.

 

Joyti Natuurgeneeskunde

Adres:  Wolvenring 46, 4817GD Breda

E-mail: liedewij@joyti.nl

Mobiel: 0628216418

© 2020 joyti.nl alle tekst en fotomateriaal is eigendom van Liedewij Giri

Nu ga ik het nóg interessanter maken

 

Een plant die je gebruikt als geneesmiddel (en dat is voeding dus eigenlijk ook) heeft een eigenschap die past bij een temperament. De inhoudsstoffen van een kruid en de samenwerking daartussen, of de algehele werking van een kruid, maakt een bepaalde beweging over de assen van hetzelfde 4 natuurkwaliteiten.

Het is niet alleen de beste behandeling, maar ook de methode achter alle behandelinge samen die zorgt voor genezing. Jij komt uiteindelijk uit op de beste plek vanuit waar jij autonoom en energiek het leven in kan gaan. 

 

Wil je meer lezen? In mijn blog leg ik de 4 natuurkwaliteiten verder uit.

 

Warm

Droog

Vocht

Koud

Aanraken van de huid is intiem, voor de ontvanger, maar ook voor mij als therapeut. Het is daarom belangrijk dat de onderlinge verbinding veilig voelt en dat vragen gesteld kunnen worden. In ons dagelijks leven wordt er veel appel gedaan op onze mentale, emotionele en sociale kwaliteiten. Onbewust zetten wij ons lichaam telkens in om het werk te doen wat wij onszelf voornemen op een dag af te willen krijgen. Door het lichaam te ontspannen en te verzorgen met en massage, zorg je ervoor dat spanning en afvalstoffen afgevoerd kunnen gaan worden. Je zult merken dat na deze aandacht er ook op andere vlakken in je leven er weer soepelheid en ruimte komt.

 

Lichaamsgericht  werk

 

Ons lichaam toont ons veel meer dan we zouden verwachten. Onze houding en ons gelaat vertellen veel over de capaciteit van het lichaam om met het dagelijks leven om te gaan. Zo geven diagnostiek van het bindweefsel en onderzoek op de reflexgebieden de staat van spanning weer. Om ons lichaam weer de flexibiliteit van expressie te geven, helpen speciale massagegrepen om hier weer ruimte in te krijgen. Deze massage is bedoelt als  therapie bij lichamelijke klachten. Daarnaast werkt zij ook in op de emotionele mens en helpt te ontspannen en energetisch in balans te komen. 

Als mens vormen wij één geheel in het lichaam wat wij dagelijks dragen, waaraan wij dagelijks vragen het werk te doen wat van ons wordt verwacht. In ons lichaam wonen wij als het ware, zij is ons huis, in je lichaam kun je thuiskomen. zie ook de andere behandelmethodes

 

Ontspannings massage

 

Een ontspannende massage is voor mij een aanraking waarbij genoten kan worden van het moment. De rug is een voor veel mensen een heel toegankelijk lichaamsdeel. Net als onder de voet heeft de rug ook veel reflexgebieden. Met een ontspannende massage worden veel gebieden van het lichaam op een zachte manier geactiveerd.

De massage kan bestaan uit: rug, nek, buik, voeten of gezicht en bespreken wij vooraf.

Meenemen: grote handdoek en warme sokken.

Kosten ontspannende massage, zie tarieven

 

Therapeutische massage

 

Een therapeutische massage heeft als basis dat deze gebaseerd is op een hulpvraag. Het doel van de massage is een aangepaste behandeling op te stellen, waarin de therapie aansluit op de klacht. Deze kan bestaan uit masseren van de rug, nek, onderrug en billen, buik, benen, voeten en gezicht. Het eerste consult zal gedeeltelijk bestaan uit een diagnose van het lichaam, het bindweefsel en de beleving van de klacht. Mijn advies is om daarna nog twee vervolgconsulten voor massage in te plannen. Een massage op therapeutische basis kan ook maandelijks plaatsvinden, waarbij de massage ondersteunend naast een ander (natuur-geneeskundig) traject kan lopen.

Meenemen: grote handdoek en warmen sokken. 

Kosten therapeutische massage gelijk aan consultkosten, a 1uur 

 

Intensiteit van een behandeling 

 

Als er gesproken wordt over de intensiteit van een therapie of behandeling dan noemen wij dit een prikkel. Als het lichaam zodanig is verzwakt dat het zelf niet meer terug kan vechten, dan moet de genezing juist zacht zijn om de therapie te kunnen verdragen. Hierbij is het holistische beeld heel belangrijk. Vaak zetten wij ons lichaam aan de slag door het mentaal hiertoe te dwingen.  lees meer

 

 

Natuurlijke kijk
jouw unieke leven

Joyti Natuurgeneeskunde

Adres:  Wolvenring 46, 4817GD Breda

E-mail: liedewij@joyti.nl

Mobiel: 0628216418

© 2020 joyti.nl alle tekst en fotomateriaal is eigendom van Liedewij Giri

Een Cirkel Is Een Onuitputbare Bron Van Invloeden 

 

Die Op Elkaar Doorwerken.

Gezondheid verenigd

 

Mijn missie is om zorgprofessionals te verenigen met als doel de gezondheid te verbeteren voor de mens middels de natuur. Vakkennis en behandelmethodes worden de input van de cirkel om mens en natuur op elkaar aan te sluiten. De cirkel draait met de mensen uit de cirkel, voor de mensen in een grotere cirkel. Hoe groot de cirkel kan worden zegt iets over de draagkracht van de natuur én de mens.

Ook de cirkel van de natuur zal hiermee uiteindelijk groeien. De natuur hebben wij nodig om gezond te kunnen blijven.

Initiatief 

 

Als therapeut ben ik in 2020 gevraagd om deel te nemen in het opzetten van een community om de stad waarin ik woon te vergroenen. Samen met de leden van het eerste uur is er een community opgericht om deze beweging op gang te brengen. Een beweging die als paraplu kan gaan functioneren voor heel veel nieuwe initiatieven van participerende bewoners in en rond Breda. In mijn pleidooi voor de mens, als onderdeel in het slagen van dit plan, is 'de gezondheidscirkel' opgericht, als een van de vele cirkels binnen Community Breda Stad in een Park. Mijn missie voor gezondheid kreeg daarmee een nieuw stel vleugels.

De Gezondheidscirkel

 

Professionals die ook van Breda een gezonde stad willen maken dóór vergroening, zijn van harte welkom om zich aan te sluiten in deze cirkel voor gezondheid. Vanuit mijn enthousiasme zorg ik, zoals het joort bij een cirkel, dat deze in beweging blijft. Want daar waar beweging is kun je vooruitgang realiseren.

Dit gaat in stapjes, of beter gezegd in een spiraal werking (om maar in de metafoor te blijven). Door iedere impuls kan de cirkel groter worden. Om bij ons doel te blijven staat de visie: gezondheid van mens en natuur gaan hand in hand. Letterlijk! want het sociale aspect is hierin enorm belangrijk. Bij de natuur bepaald het sociale netwerk tussen de planten de voedzaamheid van de bodem. Bij de mens is dit niet anders. Dit, is de kern.

 

Het proces

 

Er zijn dus meer overeenkomsten dan je wellicht in eerste instantie had verwacht; tussen de behoeften van de mens en die van de natuur. Het doel in de cirkel is geïnspireerd te raken door verschillende visies (vanuit gezondheidsperspectif) en daarin onze kennis te verbinden tot nieuwe inzichten die bjidragen aan de haalbaarheid van een groener plan voor deze wereld. 

Die kennisoverdracht kan vervolgens in vele vormen worden aangeboden. Daar zijn wij nog mee bezig! Wordt vervolg. Meer weten? Mail mij dan :-)

Joyti Natuurgeneeskunde

Adres:  Wolvenring 46, 4817GD Breda

E-mail: liedewij@joyti.nl

Mobiel: 0628216418

© 2020 joyti.nl alle tekst en fotomateriaal is eigendom van Liedewij Giri

Gezondheid van mens en natuur gaan hand in hand. 

Super leuk dat je je laat inspireren!

 

'Inspire the world as true as nature can do'

Joyti Natuurgeneeskunde

Adres:  Wolvenring 46, 4817GD Breda

E-mail: liedewij@joyti.nl

Mobiel: 0628216418

© 2020 joyti.nl alle tekst en fotomateriaal is eigendom van Liedewij Giri

Recentie 18-08-2021

Via een kennis kwam ik in contact met Liedewij. L. was voor haar studie natuurgeneeskunde op zoek naar een cliënt. Dit kwam voor mij op het juiste moment, omdat ik al jaren bezig was met het verbeteren van mijn gezondheid/kwaliteit van leven. Met haar ben ik de diepte ingegaan om tot de kern van mijn chronisch ziek zijn te komen. Met haar ondersteuning heb ik enorme stappen kunnen maken en is mijn gezondheid en mijn kwaliteit van leven enorm verbeterd. Ik heb veel oude ballast los kunnen laten. Ik heb de ondersteuning van Liedewij als zeer prettig ervaren. Ze heeft een warme, integere persoonlijkheid en kan zich goed afstemmen op de behoefte van haar cliënt. Ze denkt met je mee, werkt nauwkeurig en is erg kundig  Ik kan haar iedereen aanbevelen die ondersteuning bij zijn/haar gezondheid kan gebruiken. Haar hulp/therapie is praktisch, laagdrempelig/eenvoudig en zeer effectief. Ik ben erg verrast over de geneeskracht van kruiden. Voor mij is het de perfecte aanvulling geweest op het mentale/energetische werk wat ik zelf al had gedaan. Ik heb weer rust in mijn lichaam en voel me weer energiek en vol vertrouwen. Liedewij, bedankt voor de grote positieve verandering die je me hebt gebracht. Veel succes met je praktijk.   

Annet de Groot, 1973

macrofagen grote eters
Grote eters die ziekteverwekkers opeten! Voor wie de uitzending heeft gemist en meer wil weten van de behandeling van resistente bacteriën met bacteriofagen, is onderstaande serie afleveringen e...
Sint Janskruid
In het midden van de zomermaand is het naamdag van Sint Jan (zo gaat het lied dat onze kinderen nu op Vrijeschool zingen). Rond de zomerzonnewende van de zon, waarin de dagen ongeveer even lang zijn,...
zelf kokosraps maken
Geraspte kokosnoot: fijn raspen, 20 min 120 graden op bakplaat met bakpapier onder in de oven en af en toe omhusselen (evt bakken verlengen als het niet droog is, je laag dikker is of je stukken grot...
IK HEB MIJN NAVELSTRENG ONTDEKT!! Daarvan zit nog steeds een restant in ons als bindweefselstrook bij de lever ... ligamentum teres hepatis (ronde ligament). Het eerste plaatje laat de verbinding...
lichaamscellen
Wij zijn niet opgemaakt uit cellen, cellen maken ons! Wetenschap en DNA. Voor wie nog een beetje zelfonderzoek wil doen, hier een stukje tekst van de voorstanders. Had je nog nooit van CRISPR gehoord...
bescherm jezelf
Goed artikel, helder, duidelijk, waar ik helemaal achter sta. Walk: ,,Wij zijn niet tegen vaccineren, maar het is een individuele keuze. Dit vaccin neem je niet voor elkaar, zoals de overheid zegt, m...
lekker warm met sojasaus
Ben je al aan je stuks fruit of noten toegekomen vandaag? Doe het net even iets anders door noten en zaden kort in de pan zonder olie of boter op matig vuur te verwarmen. Vuur uit, petit scheutje soja...
madeliefje als geneesmiddel
Bellis Perennis, ons eigen oer Hollandse madeliefje is de Nederlandse arnica. Ik gebruikte haar in een zalf voor mijn moeder. Na haar operatie werd haar litteken verhard...ik kon het niet precies duid...
je eigen moestuin is puur geluk
De Barbantse Keukentuin begon met het eerste Tiny Forest in Breda. Daarna volgde Leonies Paradijstuin en in de lente van 2021 ging de schop in de grond voor de buurttuintjes. Een hele zomer hebben wan...
regeneratief onderwijs
kopieër de link in een nieuw tabblad en lees, het is geweldig!   https://maatschapwij.nu/blogs/regeneratief-onderwijs/?fbclid=IwAR2Drl9UJurdAubCgnV8G6piVFG7k8JfzV6px4P7dpH4ECTFIujelUzBgPI
purine peultjes
Snoepjes uit de moestuin; kapucijners. Eerst een fantastische paarse bloem, nu aubergine kleurige peulen. In alle peulvruchten zitten veel purines. Stofjes die in ons lichaam tot urinezuur worden afg...
vlierbloesem drogen
Vlierbloesem thee helpt ons de winter door. Op mijn ochtend wandeling heb ik weer wat mogen plukken. Er stond zoveel dat de zoeners en kruipers nog genoeg over houden. Daarbij kan nooit bij de hoge ta...
enzymen verteren mee
Aandacht voor je eten gaat niet alleen maar over het opeten, maar óók over het bereiden en opdienen ervan. Hier loopt het water toch van in je mond!! ....en dat is nou precies de bedoel...
kinderen spelen liever hier dan op een parkeerplaats
kopieër de link in een nieuw tabblad, veel leesplezier!   https://www.bndestem.nl/breda/bredanaars-slaan-handen-ineen-bij-vergroenen-stad-kinderen-spelen-liever-hier-dan-op-een-parkeerplaa...
wildplukken langs de weg
kopieër de link in een nieuw tabblad, veel leesplezier!   https://joyti.nl/gallery/Wildplukken_langs_de_weg,_door_Liedewij_Giri_Joyti,_2021-03.pdf

BLOG